Kurumsal İş Yönetimi Sistemleri Şirketi
Plantum

İş Operasyonları Yönetimi

BI Standart Raporlar

STANDARD REPORTS

Plantum'da, sıkça kullanılan raporlar, hazır kurgulanmış olarak sistemde yer almaktadır. Bu raporlardan bir kısmı aşağıdadır.

Genel Muhasebe ve Finansman

Belge Yazdırma

 • Toplu Belge Yazdırma
 • Toplu Muhasebe Fişi Yazdırma

Yasal Defterler

 • Yevmiye Defteri
 • Muavin Defter
 • Büyük Defter

Genel Muhasebe Raporları

 • Muhasebe Mizanı
 • Kar - Zarar Merkezleri Mizanı
 • Proje Mizanı
 • Mali Tablolar

Finansman Raporları

 • Borç - Alacak Durumu
 • Cari Hesap Yaşlandırması
 • Kasa Föyü
 • Cari Hesap Extresi
 • Müşteri Tahsilat
 • Satıcı Ödeme
 • Kur Farkı
 • Vade Farkı
 • Satış - Proje - Tahsilat Raporu
 • Satınalma - Proje - Ödeme Raporu
 • Çekler Raporu
 • Senetler Raporu
 • Çek - Senet Yaşlandırması
 • Kasa Defteri

Genel Muhasebe Raporları

 • Kar Zarar Merkezleri Listesi
 • Detaylı Hesap Ekstresi
 • Kar-Zarar Merkezi Muavini
 • Tüm Şirketler Muavini
 • Muhasebe Fişleri (Maddeli)
 • Kar Zarar Merkezleri Mizanı
 • Hesap Mizan Ay Dağılımı
 • Hesap Mizan Ay Dağılımı- K/Z
 • Hesap + Kar Zarar Merkezli Mizan
 • Kar Zarar Merkezli Alt Mizan
 • Hesap + Kar Zarar Merkezli Mizan (Rap. Dövizli)
 • Kar Zarar Merkezli Alt Hesap Mizan (Rap. Dövizli)
 • Hesap + Proje Mizanı
 • Hesap + Proje Mizanı (Rap. Dövizli)
 • Hesap Planı Listesi
 • Muhasebe Fiş Listesi
 • Günlük Döviz Kuru Listesi
 • Onaylı Evraklar (Muhasebeleşmiş)
 • Onaysız Evraklar (Finans Belgeleri)
 • Onaysız Satış-Satınalma Belgeleri
 • Hesaplar Arası Virman Muhasebe Fişi
 • Orjinal Dövizli Mizan

Müşteri Raporları

 • Müşteri Listesi
 • Müşteri Bilgileri Raporu
 • Müşteri Sevk Yerleri Listesi
 • Cari Kartlar Muhasebe Grupları
 • Müşteri Tahsilat Raporu (Borçlu Açık Evraklar)
 • Müşteri Tahsilat Raporu (Borçlu Açık Evraklar/Grp)
 • Müşteri Bazında Yapılan Tahsilat Listesi (Detay)
 • Müşteri Bazında Yapılan Tahsilat Listesi (Özet)
 • Müşteri Tahsilat Analizi
 • Müşteri Hesap Ekstresi
 • Müşteri Genel Borç Alacak Listesi
 • Müşteri Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Müşteri Periyodik Borç-Alacak Listesi
 • Müşteri Dönemsel Borç Alacak Listesi (Satış Elemanı)
 • Müşteri Risk Analizi
 • Müşteri Satış-Tahsilat Analizi
 • Müşteri Açılış Kayıtları
 • Müşterilerden Tahsilat Kapanan Evraklar
 • Özel Tahsilat Raporu

Müşteri Satıcı Personel Adres Listeleri

 • Listeler
 • Müsteri Listesi Etiket

Satıcı Raporları

 • Satıcı Listesi
 • Satıcı Bilgileri
 • Satıcı Ödeme Raporu (Alacaklı Açık Evraklar)
 • Satıcı Banka Şube Bilgisi
 • Satıcı Yapılan Ödeme Listesi (Detay)
 • Banka Ödeme Talimatı
 • Satıcı Hesap Ekstresi
 • Satıcı Genel Borç Alacak Listesi
 • Satıcı Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Satıcı Aylık Borç Alacak Listesi
 • Satıcı Ödeme Analizi

Banka Raporları

 • Banka Genel Borç Alacak List. (Onaylılar)
 • Banka Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Banka Ekstresi

Kasa Raporları

 • Kasa Ekstresi
 • Kasa Föyü
 • Kasa Genel Borç Alacak Listesi (Onaylılar)
 • Kasa Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Özel Kodlu Kasa Raporu

Ödeme Planı Raporları

 • Ödeme Planı Listesi

Çek / Senet Raporları

 • Portföydeki Alacak Çekleri
 • Bankadaki Alacak Çekleri
 • Cirolu Alacak Çekleri
 • Cirolu Alacak Senetleri
 • Karşılıksız Alacak Çekleri
 • İade Edilen Çekler
 • Çek/Senet Tarihçesi
 • Portföydeki Alacak Senetleri
 • Bankadaki Alacak Senetleri
 • Karşılıksız Alacak Senetleri
 • İade Edilen Alacak Senetleri
 • Portföydeki Alacak Çekleri Reeskontu
 • Alacak Çek Kasası Ekstresi
 • Borç Çeki Kasası Ekstresi
 • Çek Giriş Bordroları Listesi
 • Çek Çıkış Bordroları Listesi
 • Senet Giriş Bordroları Listesi
 • Senet Çıkış Bordroları Listesi

Personel Cari Hesap Raporları

 • Personel Listesi
 • Personel Hesap Ekstresi
 • Personel Genel Borç Alacak Listesi
 • Personel Genel Borç Alacak (Muh.Hesap Bazlı)
 • Personel Dönemsel Borç Alacak Listesi

Teminat Mektupları

 • Teminatlar Raporu

Finansman Kontrol Raporları

 • Yevmiye Numarası Kontrol Raporu
 • Çek Bordroları

Sistem Kontrol Raporları

 • Kullanıcının Yaptığı İşlemler
 • Fatura ve Muhasebe Fişi Kontrol
 • Tutar Kontrol

Bütçe Yönetimi

Bütçe Raporları

 • Mali Tablo Bütçe Raporu
 • Muhasebe Hesapları Bütçe Raporu
 • Kar-Zarar Merkezleri Bütçe Raporu
 • Satış Bütçe Raporu
 • Ürün + Müşteri Satış Bütçe Raporu
 • Ürün + Satış Elemanı Satış Bütçe Raporu
 • Satınalma Bütçe Raporu
 • Ürün + Satıcı Satınalma Bütçe Raporu

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymet Listeleri

 • Sabit Kıymet Listesi
 • Sabit Kıymet Listesi - [Devir]
 • Sabit Kıymet Listesi - Satınalma
 • Sabit Kıymet Listesi - Satınalma [Manuel Giriş]
 • Sabit Kıymet Listesi - Satış
 • Sabit Kıymet Listesi - Satış [Manuel Giriş]
 • Sabit Kıymet Listesi - Hurda İşlemi

Sabit Kıymet Amortisman Hesaplama Bilgileri

 • Sabit Kıymet Hesaplama Bilgileri

Proje ve Yatırım Muhasebesi

Proje Yönetimi Raporları

 • Projeler Listesi
 • Tahsilat Evrakları (projeli)
 • Ödeme Evrakları (projeli)
 • Projeli Hesaplar Listesi
 • Proje Bazında Tahsilatlar
 • Proje+Cari Hesap Bazında Tahsilatlar
 • Projeli Fişler
 • Proje Bazında Ödemeler
 • Proje+Cari Hesap Bazında Ödemeler
 • Proje Bazlı Hareketler
 • Hesap Bazlı Proje Hareketleri
 • Proje Mizanı (TL)
 • Proje Mizanı (RD)
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık Rap (Detay)
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık Aylık (Detay)
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık (Özet)
 • Proje ve Hesap Genel Karlılık (Özet)
 • Proje ve Hesap Genel Karlılık Aylık (Özet)
 • Proje Kırılımında Operasyonal Nakit Denge
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık Aylık (Özet)
 • Proje ve Hesap Genel Karlılık (Özet)

Satış - Satınalma - Stok Yönetimi

Satış - Satınalma - Lojistik Raporları

 • Stok Mevcutları
 • Stok Yaşlandırma Raporu
 • Satış Analizi
 • Satınalma Analizi
 • Bekleyen Satış Siparişleri [Matris]
 • Stok Bazlı Satışlar
 • Servis Mizanı
 • Stok Mizanı
 • Bekleyen Satınalma Siparişleri [Matris]
 • Stok Bazlı Satınalmalar
 • Stok Maliyet Raporu
 • Detaylı Stok Maliyet Raporu
 • Maliyetli Stok Ekstresi
 • Satılan Malın Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Üretim Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Özet Envanter Raporu
 • Sair Girişler Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Sair Çıkışlar Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Satınalma KDV Raporu
 • Satış KDV Raporu
 • Bekleyen Satış Siparişleri
 • Bekleyen Satınalma Siparişleri
 • Satış & Karlılık Analizi
 • Stok & Sipariş Analizi
 • Sipariş Sevkiyat Üretim Analizi
 • İş Emri Üretim Analizi
 • Sipariş-İrsaliye-Fatura Bağlantıları
 • Depo Bazlı Envanter Raporu
 • Depo Bazlı Stok Miktar Raporu
 • Boundle Stoklar Raporu
 • Haftalık Satınalma Siparişleri Raporu
 • Dönemsel Stok Analizi
 • Satış - Satınalma Belgeleri

Stok Raporları

 • Stok Kartları Listesi
 • Stok Satış Fiyat Listesi
 • Depo Listesi
 • Depo-Lokasyon Listesi
 • Hareket Görmemiş Stoklar
 • Minimum Miktarın Altına Düşen Stoklar
 • Stok Ekstresi (Miktarlı)
 • Stok Hareketleri
 • Stok Mizanı Adet Bazında
 • Faturası Kesilmemiş Çıkış İrsaliyeleri
 • Faturası Gelmeyen Giriş İrsaliyeleri
 • Stok Açılış Kayıtları Kontrol Listesi
 • Stok Açılış Kayıtları Kontrol Listesi (Lotlu)
 • Stok Sayım Raporu (Detay)
 • Negatif Stok Kontrol Listesi
 • Stok Alış-Satış Değeri
 • Çıkış İrsaliyeleri
 • Depo Bazında Stok Maliyetleri

Sayım Raporları

 • Sayım Raporu
 • Fazlalar Raporu
 • Sayım Raporu Parti Bazında
 • Ürün Grubu Bazında Sayım Sonucu
 • Eksikler Raporu Maliyet Sıralı
 • Sayım Listesi Oluşturma

Servis Raporları

 • Servis Kartı Listesi
 • Servis Kartı Ekstresi

KDV, Muhasebe ve İthalat Raporları

 • Satınalma KDV
 • Satınalma KDV (Özet)
 • Satış KDV
 • İthalat Maliyet Raporu
 • İthalat Dosyaları Özet Maliyet Raporu
 • Dosyalara Seçilmeyen Faturalar
 • İthalat Dosyaları Detay Maliyet Raporu
 • Stok Maliyet Muhasebesi Kontrol Raporu 01

Satış Raporları

 • Stok Satış Ekstresi
 • Stok Satış Raporu
 • Stok Satış Raporu (Net Satışlar)
 • Stok+Müşteri Satış Raporu
 • Müşteri+Stok Satış Raporu
 • Müşteri Temsilcisi Bazında Satış Raporu
 • Tarihine Göre Sözleşme Raporu Rapor Bilgisi
 • Bekleyen Satış Siparişleri
 • Satış Faturaları (Detay)
 • Satış ÖTV Raporu
 • Satış ÖİV Raporu
 • Satış Faturaları (Özet)
 • Satıştan İadeler
 • Firma Bazında Satış Analizi
 • Stok Bazında Yıllık Net Ay Toplamlı Ciro Raporu
 • Satış Temsilcisi Bazında Ciro raporu
 • Bölge Bazında Ciro Raporu
 • Ürün Grubu Bazında Ciro Raporu
 • Bekleyen Satış Siparişleri ( IIS )
 • Satış Faturaları Detay

Satınalma Raporları

 • Stok Satınalma Ekstresi
 • Stok Satınalma Raporu
 • Stok Satınalma Raporu (Net Alışlar)
 • Satıcı+Stok Satınalma Raporu
 • Satınalma KDV- ÖİV Raporu
 • Satınalma ÖİV Raporu
 • Tedarikçi Bazında Alış Raporu
 • Bekleyen Satınalma Siparişleri
 • Mal Bazında Bekleyen Satınalma Siparişleri
 • Satınalma Faturaları
 • Alıştan İadeler

Satış Analizleri

 • Mal Bazında Aylık Satış Analizi (Brüt Miktarlı)
 • Servis Bazında Aylık Satış Analizi (Brüt Miktarlı)
 • Stok+Müşteri Aylık Satış Analizi
 • Açık Satış Siparişleri ( Sevk Tarihi + Sevk Yeri )
 • Tutar Bazında En Çok Satan Ürünler
 • Miktar Bazında En Çok Satan Ürünler
 • Alımı Yapılan Malların Satış Analizi

Satınalma Analizleri

 • Aylık Satınalma Analizi
 • Satıcı Bazında Ay Toplamlı Satınalma Cirosu
 • Servis Bazında Ay Toplamlı Satınalma Cirosu

Sevkiyat Raporları

 • Günlük Sevkiyat Planı(Detaylı)
 • Günlük Sevkiyat Planı(Özet)
 • Günlük Sevkiyat Planı(Sevkiyat Id Gruplu - Özet)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Hesap Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Sevkiyat Id Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Sevk Emri Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Plaka Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Depo İçin Detaylı)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Sevk Yeri Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Yedek Rapor-Depo İçin)
 • Günlük Sevkiyat Planı
 • Günlük Sevkiyat Raporu
 • Bölge Bazında Açık Satış Sipariş Raporu
 • Günlük Kamyon Sevkiyat Raporu
 • Firma - Ürün Satış Bilgisi Raporu
 • Bölge Bazında Satış Analizi
 • Firma Bazlı Satış Ürün Listesi

Maliyet Raporları

 • Satılan Malın Maliyeti Raporu
 • Aylık Üretim Maliyeti Raporu
 • Stok Maliyetine Giren İşlemler
 • Maliyet Muhasebe Hesap bağlantıları
 • Dönem Maliyet Bilgileri
 • Dönem Maliyet Bilgileri Aylık
 • Transfer Fişleri Kayıt Kontrol Raporu

Tedarik Planları

 • Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Tarihsel Ürün Bazlı Malzeme İht.

Tedarik Planları Satınalma Sipariş Analizleri

 • Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Satınalma Siparişleri Formu

Dış Sistemlere Bilgi Gönderimi

 • Alım Siparişlerim
 • Alımlar
 • Satışlar
 • Satışlar
 • Son Kullanıcı Satışları
 • Alım İadeleri (Satış)
 • Satış İadeleri (Alım)
 • Stok Depo Mevcutları Lot Bazında
 • Stok Depo Mevcutları Tarih Bazında
 • Satış Siparişlerii xml data
 • Satınalma Siparişleri Xml data

Planlama Performans Raporları

 • Ürün Bazında Talep Envanter Planları
 • Ürün+Sevk Yeri Bazında Talep Envanter Planları
 • Ürün+Sevk Yeri Bazında Stok Durumu
 • Ürün+Sevk Yeri Bazında Stok Durumu

Teknik Servis

Teknik Servis Şirketleri Montaj Raporları

 • Onay Bekleyen Montaj Bildirimleri
 • Onaylanmış Ödenmemiş Montajlar

Üretim Yönetimi & MRP

Üretim Yönetimi Raporları

 • Mamul Üretim Raporu
 • Mamul Üretim Raporu [Gruplu)

Üretim Tanımları

 • Ürün Reçeteleri
 • Hammaddelerin Kullanıldığı Reçeteler
 • Üretim Routingleri

Üretim İşlemleri

 • Üretim Talepleri
 • Üretim İş Emirleri
 • Üretim İşlemleri
 • Üretim Raporu (Üretim Fişleri)
 • Üretim Sarf Raporu
 • Stok Bazında Üretim Raporu
 • Aylara Göre Üretim Raporu
 • İş Merkezi Bazında Üretim Raporu
 • Ürün Grubu Bazında Üretim İşlemleri
 • Üretim İş Emirleri Malzeme Sarfları
 • Üretim İşlemleri Kullanılan Hammadeler
 • Üretim İş Emirleri Üretim Durumu

Malzeme İhtiyaç Planları

 • Malzeme İhtiyaç Planları
 • Hammadde İhtiyaç Planı 2.Döküm
 • Ana Üretim Planı
 • Ana Üretim Planı - KOLİ
 • Ana Üretim Planı - KİLO
 • Ana Üretim Planı - ADET
 • Tedarik Planı Malzeme İhtiyaç Raporu

Üretim Maliyeti Raporları

 • Üretim Maliyeti Raporu
 • Üretim İşlemleri Sarfları
 • Üretim Fişi Dışındaki Üretim Sarf Fişleri
 • Stok Üretim Fişleri Sarfları
 • Stok Üretim Fişleri Girdileri
 • Stok Üretim Sarf Fiş. Üretim Fişi Bağlantısızlar
 • Stok Üretim Giriş Fiş. Üretim Fişi Bağlantısızlar
 • Üretim İşlemleri Sarfları Aylık Ortalama
 • Stok Bazında Üretim Maliyeti Raporu
 • Stok Bazında Üretim Maliyeti Raporu Aylık
 • Üretim Fişleri Masraf Tevzi Karşılaştırması

Üretim Kontrol Raporları

 • Üretim İşlemlerini Masraf Yansıtma Kontrolü
 • Üretim İşlemi Bazında Masraf Dağıtım Kontrolü
 • Üretim Fişi Bazında Maliyetler (Kontrol Raporu)

Üretim Operasyon Planları

 • Operasyon Planları Üretim Listesi
 • Operasyon Planları Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Operasyon Planları Tarihsel Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Ekip Vardiya Ürün Günlük Üretim listesi
 • Günlük Ekip Vardiya Personel Listesi
 • Operasyon Planı Üretim Gerçekleşme Durumu
 • Ekip Bazılı O.Planı Üretim Gerçekleşme Durumu
 • Operasyon Planları Tarihsel Bazlı Üretim Listesi

Üretim Planları

 • Ürün Bazlı Üretim Listesi
 • Tarihsel Ürün Bazlı Üretim List.
 • Tarihsel Ürün Bazlı Üretim İş Emri List.
 • Ana üretim planı Ürün Bazlı Üretim Listesi
 • Üretim İş Emri Malzeme İhtiyaçları List.Ürün Bazlı
 • Tarihsel Ürün Bazlı Üretim İş Emri Sarf Listesi
 • Ana üretim planı Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Ana üretim planı Tarihsel Ürün Bazlı Malzeme İht.
 • Tarihsel Kapasite Kullanımı

Kalite Yönetimi

ISO Değerlendirme Sistemi

 • ISO Değerlendirme Raporu

Müşteri Hizmetleri Yönetimi (CRM)

Aktivite Raporları

 • Müşteri Bazlı Aktivite Raporu
 • Kullanıcı Bazlı Aktivite Raporu
 • CRM Analiz

Satış Fırsatları Raporları

 • Açık Satış Fırsatları
 • Kazanılmış Fırsatlar
 • Kaybedilmiş Fırsatlar

Çağrı Merkezi Raporları

 • Müşteri Talep ve Şikayet Listesi
 • Açık Talep ve Şikayetler Listesi

Müşteri Raporları

 • Potansiyel Müşteriler
 • Periyodik Anlaşması Olan Müşteriler

Mağaza Yönetimi

Günlük Satış-Tahsilat

 • Detaylı Satış Raporu
 • Satış Raporu
 • Mal Bazında Gruplu Satış Raporu
 • Ürün Grubu Bazlı Satış Raporu
 • Günlük Tahsilat (+)
 • Mağaza Günlük Toplam Satış Tutarı
 • Mağaza Satış - Tahsilatlar
 • Mağaza Stok Bazlı Satışlar
 • Mağaza Günlük Toplam Satış (Satış Elemanı Bazlı)
 • Satış POS Dağılımı

Satış Analizleri

 • Ürün Hiyerarşi Bazında Analiz (Aylık)
 • Günlük Depo Bazında Satışlar
 • Günlük Depo Bazından Satışlar - OFFLINE
 • Stoklar Marka Depo Bazında Ürün Listesi Son Satış
 • Günlük Depo Bazından Satışlar özet - OFFLINE
 • Mağaza Satış, Banka Ve Kredi Kartı Bazında

Promasyon Analizleri

 • Tahsilat Bazlı Promasyonlar

Stok Analizleri

 • Depo Bazında Satış Hareketi Görmeyen Stoklar
 • Depo Bazında Hareket Görmeyen Stoklar
 • Frencheise Stokları
 • Frencheise Stokları Özet Tablodan

Perakende Müşteri Analizleri

 • En Çok Satış Yapılan Perakende Müşteri
 • Perakende Müşteri Etiketleri
 • Perakende Müşteri Etiketleri

Uluslararası Nakliye

Genel Taşımacılık Raporları

 • Açık Dosyalar
 • İptal Edilen Dosyalar
 • Kapanan Dosyalar
 • Dosya Yük Bilgileri
 • Müşteri Karlılık Durumu

Kara Taşımacılığı Raporları

 • Kara İhracat Dosya Durumu
 • Kara İthalat Dosya Durumu
 • Kara İhracat Detaylı Dosya Durumu
 • Kara İthalat Detaylı Dosya Durumu
 • Kara İhracat Dosya Karlılık Durumu
 • Kara İthalat Dosya Karlılık Durumu

Hava Taşımacılığı Raporları

 • Hava İhracat Dosya Durumu
 • Hava İthalat Dosya Durumu
 • Hava İhracat Detaylı Dosya Durumu
 • Hava İthalat Detaylı Dosya Durumu
 • Hava İhracat Dosya Karlılık Durumu
 • Hava İthalat Dosya Karlılık Durumu

Deniz Taşımacılığı Raporları

 • Deniz İhracat Dosya Durumu
 • Deniz İthalat Dosya Durumu
 • Deniz İhracat Detaylı Dosya Durumu
 • Deniz İthalat Detaylı Dosya Durumu
 • Deniz İhracat Dosya Karlılık Durumu
 • Deniz İthalat Dosya Karlılık Durumu

Pozisyon Raporları

 • Pozisyon Durum Raporu
 • Pozisyon Karlılık Durumu
 • Pozisyon Gelir-Gider Durumu

İnsan Kaynakları ve Bordro

Bordro Raporları

 • Bordro Dökümleri
 • Bordrolar
 • Bordro İcmalleri
 • Ücret Pusulaları
 • Muhtasar ve SSK Beyan Listesi
 • Banka Disketi
 • Kazanç Listesi
 • Kesinti Listesi
 • Fazla Mesai Listesi
 • Personel Maliyet Listesi(TL)
 • Personel Maliyet Listesi(USD)
 • Puantaj Listesi
 • Özel Gider İndirimi Raporu(Genel)
 • Özel Gider İndirimi Raporu(Dağıtım)
 • Özel Gider İndirimi Raporu
 • SSK Bildirgeleri
 • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi
 • Aylık SGDP Primleri Bildirgesi
 • 4 Aylık SSK Bildirgesi
 • İşe Giriş Bildirgesi
 • İşçi Giriş Bildirimi (Ek-1)
 • İşten Ayrılma Bildirgesi
 • İşçi Çıkış Bildirimi (Ek-2)
 • Personel Durum Çizelgesi
 • Eksik Çalışma Bilgi Formu
 • İşe Giriş Dizi Pusulası
 • E-Bildirge
 • Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesi
 • Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesi (EK)
 • Personel Maaş Tahakkuk Bilgileri
 • Puantaj Kontrol Raporu
 • Personel Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 • Personel Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Aylık
 • Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı Raporu

İnsan Kaynakları Raporları

 • Dönemsel İzin Listesi
 • Personel Bilgi Formu
 • Personel Ücret Artış Raporu
 • Kıdem Tazminatı Yükü Raporu
 • Personel Kıdem Durum Raporu
 • Eğitim Listesi

Personel Raporları

 • Çalışan Personel Listesi
 • İşten Ayrılmış Personel Listesi
 • Personel Kalan İzin Bilgisi
 • Personel Aile Yakını Listesi
 • Personel Tanıdık-Öneren Listesi
 • Tarih Bazlı Ünvan Departman Görev Bilgileri
 • Personel İzin Bilgileri
 • Personel Eksik Belge Raporu
 • Personel Ücret ve Banka Bilgileri

Mektuplar

 • Başvuru Red Mektubu
 • Pozisyon Dolduruldu Mektubu
 • Yeni Yıl Tebriği

Personel Listeleri

 • Personel Doğum Günü Listesi
 • Departman Gruplu Personel Listesi
 • Personel Adres Listesi
 • Personel Listesi

Sayfa başı

Minerva Yazılım A.Ş. Tel : +90 212 275 60 32 Fax : +90 212 275 11 78 E-Mail : info@minerva.com.tr
Büyükdere Cad. İmar İş Merkezi No:48 Kat :4-5 Mecidiyeköy - İstanbul / Türkiye