İngilizce
Standart Raporlar
Minerva - EBSİş Zekası UygulamalarıStandart Raporlar
Banner Kapat »
Minerva - EBS

İş Operasyonları Yönetimi

BI Standart Raporlar

STANDARD REPORTS

Plantum'da, sıkça kullanılan raporlar, hazır kurgulanmış olarak sistemde yer almaktadır. Bu raporlardan bir kısmı aşağıdadır.

Genel Muhasebe ve Finansman

Belge Yazdırma

 • Toplu Belge Yazdırma
 • Toplu Muhasebe Fişi Yazdırma

Yasal Defterler

 • Yevmiye Defteri
 • Muavin Defter
 • Büyük Defter

Genel Muhasebe Raporları

 • Muhasebe Mizanı
 • Kar - Zarar Merkezleri Mizanı
 • Proje Mizanı
 • Mali Tablolar

Finansman Raporları

 • Borç - Alacak Durumu
 • Cari Hesap Yaşlandırması
 • Kasa Föyü
 • Cari Hesap Extresi
 • Müşteri Tahsilat
 • Satıcı Ödeme
 • Kur Farkı
 • Vade Farkı
 • Satış - Proje - Tahsilat Raporu
 • Satınalma - Proje - Ödeme Raporu
 • Çekler Raporu
 • Senetler Raporu
 • Çek - Senet Yaşlandırması
 • Kasa Defteri

Genel Muhasebe Raporları

 • Kar Zarar Merkezleri Listesi
 • Detaylı Hesap Ekstresi
 • Kar-Zarar Merkezi Muavini
 • Tüm Şirketler Muavini
 • Muhasebe Fişleri (Maddeli)
 • Kar Zarar Merkezleri Mizanı
 • Hesap Mizan Ay Dağılımı
 • Hesap Mizan Ay Dağılımı- K/Z
 • Hesap + Kar Zarar Merkezli Mizan
 • Kar Zarar Merkezli Alt Mizan
 • Hesap + Kar Zarar Merkezli Mizan (Rap. Dövizli)
 • Kar Zarar Merkezli Alt Hesap Mizan (Rap. Dövizli)
 • Hesap + Proje Mizanı
 • Hesap + Proje Mizanı (Rap. Dövizli)
 • Hesap Planı Listesi
 • Muhasebe Fiş Listesi
 • Günlük Döviz Kuru Listesi
 • Onaylı Evraklar (Muhasebeleşmiş)
 • Onaysız Evraklar (Finans Belgeleri)
 • Onaysız Satış-Satınalma Belgeleri
 • Hesaplar Arası Virman Muhasebe Fişi
 • Orjinal Dövizli Mizan

Müşteri Raporları

 • Müşteri Listesi
 • Müşteri Bilgileri Raporu
 • Müşteri Sevk Yerleri Listesi
 • Cari Kartlar Muhasebe Grupları
 • Müşteri Tahsilat Raporu (Borçlu Açık Evraklar)
 • Müşteri Tahsilat Raporu (Borçlu Açık Evraklar/Grp)
 • Müşteri Bazında Yapılan Tahsilat Listesi (Detay)
 • Müşteri Bazında Yapılan Tahsilat Listesi (Özet)
 • Müşteri Tahsilat Analizi
 • Müşteri Hesap Ekstresi
 • Müşteri Genel Borç Alacak Listesi
 • Müşteri Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Müşteri Periyodik Borç-Alacak Listesi
 • Müşteri Dönemsel Borç Alacak Listesi (Satış Elemanı)
 • Müşteri Risk Analizi
 • Müşteri Satış-Tahsilat Analizi
 • Müşteri Açılış Kayıtları
 • Müşterilerden Tahsilat Kapanan Evraklar
 • Özel Tahsilat Raporu

Müşteri Satıcı Personel Adres Listeleri

 • Listeler
 • Müsteri Listesi Etiket

Satıcı Raporları

 • Satıcı Listesi
 • Satıcı Bilgileri
 • Satıcı Ödeme Raporu (Alacaklı Açık Evraklar)
 • Satıcı Banka Şube Bilgisi
 • Satıcı Yapılan Ödeme Listesi (Detay)
 • Banka Ödeme Talimatı
 • Satıcı Hesap Ekstresi
 • Satıcı Genel Borç Alacak Listesi
 • Satıcı Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Satıcı Aylık Borç Alacak Listesi
 • Satıcı Ödeme Analizi

Banka Raporları

 • Banka Genel Borç Alacak List. (Onaylılar)
 • Banka Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Banka Ekstresi

Kasa Raporları

 • Kasa Ekstresi
 • Kasa Föyü
 • Kasa Genel Borç Alacak Listesi (Onaylılar)
 • Kasa Dönemsel Borç Alacak Listesi
 • Özel Kodlu Kasa Raporu

Ödeme Planı Raporları

 • Ödeme Planı Listesi

Çek / Senet Raporları

 • Portföydeki Alacak Çekleri
 • Bankadaki Alacak Çekleri
 • Cirolu Alacak Çekleri
 • Cirolu Alacak Senetleri
 • Karşılıksız Alacak Çekleri
 • İade Edilen Çekler
 • Çek/Senet Tarihçesi
 • Portföydeki Alacak Senetleri
 • Bankadaki Alacak Senetleri
 • Karşılıksız Alacak Senetleri
 • İade Edilen Alacak Senetleri
 • Portföydeki Alacak Çekleri Reeskontu
 • Alacak Çek Kasası Ekstresi
 • Borç Çeki Kasası Ekstresi
 • Çek Giriş Bordroları Listesi
 • Çek Çıkış Bordroları Listesi
 • Senet Giriş Bordroları Listesi
 • Senet Çıkış Bordroları Listesi

Personel Cari Hesap Raporları

 • Personel Listesi
 • Personel Hesap Ekstresi
 • Personel Genel Borç Alacak Listesi
 • Personel Genel Borç Alacak (Muh.Hesap Bazlı)
 • Personel Dönemsel Borç Alacak Listesi

Teminat Mektupları

 • Teminatlar Raporu

Finansman Kontrol Raporları

 • Yevmiye Numarası Kontrol Raporu
 • Çek Bordroları

Sistem Kontrol Raporları

 • Kullanıcının Yaptığı İşlemler
 • Fatura ve Muhasebe Fişi Kontrol
 • Tutar Kontrol

Bütçe Yönetimi

Bütçe Raporları

 • Mali Tablo Bütçe Raporu
 • Muhasebe Hesapları Bütçe Raporu
 • Kar-Zarar Merkezleri Bütçe Raporu
 • Satış Bütçe Raporu
 • Ürün + Müşteri Satış Bütçe Raporu
 • Ürün + Satış Elemanı Satış Bütçe Raporu
 • Satınalma Bütçe Raporu
 • Ürün + Satıcı Satınalma Bütçe Raporu

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymet Listeleri

 • Sabit Kıymet Listesi
 • Sabit Kıymet Listesi - [Devir]
 • Sabit Kıymet Listesi - Satınalma
 • Sabit Kıymet Listesi - Satınalma [Manuel Giriş]
 • Sabit Kıymet Listesi - Satış
 • Sabit Kıymet Listesi - Satış [Manuel Giriş]
 • Sabit Kıymet Listesi - Hurda İşlemi

Sabit Kıymet Amortisman Hesaplama Bilgileri

 • Sabit Kıymet Hesaplama Bilgileri

Proje ve Yatırım Muhasebesi

Proje Yönetimi Raporları

 • Projeler Listesi
 • Tahsilat Evrakları (projeli)
 • Ödeme Evrakları (projeli)
 • Projeli Hesaplar Listesi
 • Proje Bazında Tahsilatlar
 • Proje+Cari Hesap Bazında Tahsilatlar
 • Projeli Fişler
 • Proje Bazında Ödemeler
 • Proje+Cari Hesap Bazında Ödemeler
 • Proje Bazlı Hareketler
 • Hesap Bazlı Proje Hareketleri
 • Proje Mizanı (TL)
 • Proje Mizanı (RD)
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık Rap (Detay)
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık Aylık (Detay)
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık (Özet)
 • Proje ve Hesap Genel Karlılık (Özet)
 • Proje ve Hesap Genel Karlılık Aylık (Özet)
 • Proje Kırılımında Operasyonal Nakit Denge
 • Proje ve Hesap Direkt Karlılık Aylık (Özet)
 • Proje ve Hesap Genel Karlılık (Özet)

Satış - Satınalma - Stok Yönetimi

Satış - Satınalma - Lojistik Raporları

 • Stok Mevcutları
 • Stok Yaşlandırma Raporu
 • Satış Analizi
 • Satınalma Analizi
 • Bekleyen Satış Siparişleri [Matris]
 • Stok Bazlı Satışlar
 • Servis Mizanı
 • Stok Mizanı
 • Bekleyen Satınalma Siparişleri [Matris]
 • Stok Bazlı Satınalmalar
 • Stok Maliyet Raporu
 • Detaylı Stok Maliyet Raporu
 • Maliyetli Stok Ekstresi
 • Satılan Malın Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Üretim Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Özet Envanter Raporu
 • Sair Girişler Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Sair Çıkışlar Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu
 • Satınalma KDV Raporu
 • Satış KDV Raporu
 • Bekleyen Satış Siparişleri
 • Bekleyen Satınalma Siparişleri
 • Satış & Karlılık Analizi
 • Stok & Sipariş Analizi
 • Sipariş Sevkiyat Üretim Analizi
 • İş Emri Üretim Analizi
 • Sipariş-İrsaliye-Fatura Bağlantıları
 • Depo Bazlı Envanter Raporu
 • Depo Bazlı Stok Miktar Raporu
 • Boundle Stoklar Raporu
 • Haftalık Satınalma Siparişleri Raporu
 • Dönemsel Stok Analizi
 • Satış - Satınalma Belgeleri

Stok Raporları

 • Stok Kartları Listesi
 • Stok Satış Fiyat Listesi
 • Depo Listesi
 • Depo-Lokasyon Listesi
 • Hareket Görmemiş Stoklar
 • Minimum Miktarın Altına Düşen Stoklar
 • Stok Ekstresi (Miktarlı)
 • Stok Hareketleri
 • Stok Mizanı Adet Bazında
 • Faturası Kesilmemiş Çıkış İrsaliyeleri
 • Faturası Gelmeyen Giriş İrsaliyeleri
 • Stok Açılış Kayıtları Kontrol Listesi
 • Stok Açılış Kayıtları Kontrol Listesi (Lotlu)
 • Stok Sayım Raporu (Detay)
 • Negatif Stok Kontrol Listesi
 • Stok Alış-Satış Değeri
 • Çıkış İrsaliyeleri
 • Depo Bazında Stok Maliyetleri

Sayım Raporları

 • Sayım Raporu
 • Fazlalar Raporu
 • Sayım Raporu Parti Bazında
 • Ürün Grubu Bazında Sayım Sonucu
 • Eksikler Raporu Maliyet Sıralı
 • Sayım Listesi Oluşturma

Servis Raporları

 • Servis Kartı Listesi
 • Servis Kartı Ekstresi

KDV, Muhasebe ve İthalat Raporları

 • Satınalma KDV
 • Satınalma KDV (Özet)
 • Satış KDV
 • İthalat Maliyet Raporu
 • İthalat Dosyaları Özet Maliyet Raporu
 • Dosyalara Seçilmeyen Faturalar
 • İthalat Dosyaları Detay Maliyet Raporu
 • Stok Maliyet Muhasebesi Kontrol Raporu 01

Satış Raporları

 • Stok Satış Ekstresi
 • Stok Satış Raporu
 • Stok Satış Raporu (Net Satışlar)
 • Stok+Müşteri Satış Raporu
 • Müşteri+Stok Satış Raporu
 • Müşteri Temsilcisi Bazında Satış Raporu
 • Tarihine Göre Sözleşme Raporu Rapor Bilgisi
 • Bekleyen Satış Siparişleri
 • Satış Faturaları (Detay)
 • Satış ÖTV Raporu
 • Satış ÖİV Raporu
 • Satış Faturaları (Özet)
 • Satıştan İadeler
 • Firma Bazında Satış Analizi
 • Stok Bazında Yıllık Net Ay Toplamlı Ciro Raporu
 • Satış Temsilcisi Bazında Ciro raporu
 • Bölge Bazında Ciro Raporu
 • Ürün Grubu Bazında Ciro Raporu
 • Bekleyen Satış Siparişleri ( IIS )
 • Satış Faturaları Detay

Satınalma Raporları

 • Stok Satınalma Ekstresi
 • Stok Satınalma Raporu
 • Stok Satınalma Raporu (Net Alışlar)
 • Satıcı+Stok Satınalma Raporu
 • Satınalma KDV- ÖİV Raporu
 • Satınalma ÖİV Raporu
 • Tedarikçi Bazında Alış Raporu
 • Bekleyen Satınalma Siparişleri
 • Mal Bazında Bekleyen Satınalma Siparişleri
 • Satınalma Faturaları
 • Alıştan İadeler

Satış Analizleri

 • Mal Bazında Aylık Satış Analizi (Brüt Miktarlı)
 • Servis Bazında Aylık Satış Analizi (Brüt Miktarlı)
 • Stok+Müşteri Aylık Satış Analizi
 • Açık Satış Siparişleri ( Sevk Tarihi + Sevk Yeri )
 • Tutar Bazında En Çok Satan Ürünler
 • Miktar Bazında En Çok Satan Ürünler
 • Alımı Yapılan Malların Satış Analizi

Satınalma Analizleri

 • Aylık Satınalma Analizi
 • Satıcı Bazında Ay Toplamlı Satınalma Cirosu
 • Servis Bazında Ay Toplamlı Satınalma Cirosu

Sevkiyat Raporları

 • Günlük Sevkiyat Planı(Detaylı)
 • Günlük Sevkiyat Planı(Özet)
 • Günlük Sevkiyat Planı(Sevkiyat Id Gruplu - Özet)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Hesap Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Sevkiyat Id Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Sevk Emri Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Plaka Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Depo İçin Detaylı)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Sevk Yeri Gruplu)
 • Günlük Sevkiyat Raporu(Yedek Rapor-Depo İçin)
 • Günlük Sevkiyat Planı
 • Günlük Sevkiyat Raporu
 • Bölge Bazında Açık Satış Sipariş Raporu
 • Günlük Kamyon Sevkiyat Raporu
 • Firma - Ürün Satış Bilgisi Raporu
 • Bölge Bazında Satış Analizi
 • Firma Bazlı Satış Ürün Listesi

Maliyet Raporları

 • Satılan Malın Maliyeti Raporu
 • Aylık Üretim Maliyeti Raporu
 • Stok Maliyetine Giren İşlemler
 • Maliyet Muhasebe Hesap bağlantıları
 • Dönem Maliyet Bilgileri
 • Dönem Maliyet Bilgileri Aylık
 • Transfer Fişleri Kayıt Kontrol Raporu

Tedarik Planları

 • Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Tarihsel Ürün Bazlı Malzeme İht.

Tedarik Planları Satınalma Sipariş Analizleri

 • Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Satınalma Siparişleri Formu

Dış Sistemlere Bilgi Gönderimi

 • Alım Siparişlerim
 • Alımlar
 • Satışlar
 • Satışlar
 • Son Kullanıcı Satışları
 • Alım İadeleri (Satış)
 • Satış İadeleri (Alım)
 • Stok Depo Mevcutları Lot Bazında
 • Stok Depo Mevcutları Tarih Bazında
 • Satış Siparişlerii xml data
 • Satınalma Siparişleri Xml data

Planlama Performans Raporları

 • Ürün Bazında Talep Envanter Planları
 • Ürün+Sevk Yeri Bazında Talep Envanter Planları
 • Ürün+Sevk Yeri Bazında Stok Durumu
 • Ürün+Sevk Yeri Bazında Stok Durumu

Teknik Servis

Teknik Servis Şirketleri Montaj Raporları

 • Onay Bekleyen Montaj Bildirimleri
 • Onaylanmış Ödenmemiş Montajlar

Üretim Yönetimi & MRP

Üretim Yönetimi Raporları

 • Mamul Üretim Raporu
 • Mamul Üretim Raporu [Gruplu)

Üretim Tanımları

 • Ürün Reçeteleri
 • Hammaddelerin Kullanıldığı Reçeteler
 • Üretim Routingleri

Üretim İşlemleri

 • Üretim Talepleri
 • Üretim İş Emirleri
 • Üretim İşlemleri
 • Üretim Raporu (Üretim Fişleri)
 • Üretim Sarf Raporu
 • Stok Bazında Üretim Raporu
 • Aylara Göre Üretim Raporu
 • İş Merkezi Bazında Üretim Raporu
 • Ürün Grubu Bazında Üretim İşlemleri
 • Üretim İş Emirleri Malzeme Sarfları
 • Üretim İşlemleri Kullanılan Hammadeler
 • Üretim İş Emirleri Üretim Durumu

Malzeme İhtiyaç Planları

 • Malzeme İhtiyaç Planları
 • Hammadde İhtiyaç Planı 2.Döküm
 • Ana Üretim Planı
 • Ana Üretim Planı - KOLİ
 • Ana Üretim Planı - KİLO
 • Ana Üretim Planı - ADET
 • Tedarik Planı Malzeme İhtiyaç Raporu

Üretim Maliyeti Raporları

 • Üretim Maliyeti Raporu
 • Üretim İşlemleri Sarfları
 • Üretim Fişi Dışındaki Üretim Sarf Fişleri
 • Stok Üretim Fişleri Sarfları
 • Stok Üretim Fişleri Girdileri
 • Stok Üretim Sarf Fiş. Üretim Fişi Bağlantısızlar
 • Stok Üretim Giriş Fiş. Üretim Fişi Bağlantısızlar
 • Üretim İşlemleri Sarfları Aylık Ortalama
 • Stok Bazında Üretim Maliyeti Raporu
 • Stok Bazında Üretim Maliyeti Raporu Aylık
 • Üretim Fişleri Masraf Tevzi Karşılaştırması

Üretim Kontrol Raporları

 • Üretim İşlemlerini Masraf Yansıtma Kontrolü
 • Üretim İşlemi Bazında Masraf Dağıtım Kontrolü
 • Üretim Fişi Bazında Maliyetler (Kontrol Raporu)

Üretim Operasyon Planları

 • Operasyon Planları Üretim Listesi
 • Operasyon Planları Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Operasyon Planları Tarihsel Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Ekip Vardiya Ürün Günlük Üretim listesi
 • Günlük Ekip Vardiya Personel Listesi
 • Operasyon Planı Üretim Gerçekleşme Durumu
 • Ekip Bazılı O.Planı Üretim Gerçekleşme Durumu
 • Operasyon Planları Tarihsel Bazlı Üretim Listesi

Üretim Planları

 • Ürün Bazlı Üretim Listesi
 • Tarihsel Ürün Bazlı Üretim List.
 • Tarihsel Ürün Bazlı Üretim İş Emri List.
 • Ana üretim planı Ürün Bazlı Üretim Listesi
 • Üretim İş Emri Malzeme İhtiyaçları List.Ürün Bazlı
 • Tarihsel Ürün Bazlı Üretim İş Emri Sarf Listesi
 • Ana üretim planı Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı
 • Ana üretim planı Tarihsel Ürün Bazlı Malzeme İht.
 • Tarihsel Kapasite Kullanımı

Kalite Yönetimi

ISO Değerlendirme Sistemi

 • ISO Değerlendirme Raporu

Müşteri Hizmetleri Yönetimi (CRM)

Aktivite Raporları

 • Müşteri Bazlı Aktivite Raporu
 • Kullanıcı Bazlı Aktivite Raporu
 • CRM Analiz

Satış Fırsatları Raporları

 • Açık Satış Fırsatları
 • Kazanılmış Fırsatlar
 • Kaybedilmiş Fırsatlar

Çağrı Merkezi Raporları

 • Müşteri Talep ve Şikayet Listesi
 • Açık Talep ve Şikayetler Listesi

Müşteri Raporları

 • Potansiyel Müşteriler
 • Periyodik Anlaşması Olan Müşteriler

Mağaza Yönetimi

Günlük Satış-Tahsilat

 • Detaylı Satış Raporu
 • Satış Raporu
 • Mal Bazında Gruplu Satış Raporu
 • Ürün Grubu Bazlı Satış Raporu
 • Günlük Tahsilat (+)
 • Mağaza Günlük Toplam Satış Tutarı
 • Mağaza Satış - Tahsilatlar
 • Mağaza Stok Bazlı Satışlar
 • Mağaza Günlük Toplam Satış (Satış Elemanı Bazlı)
 • Satış POS Dağılımı

Satış Analizleri

 • Ürün Hiyerarşi Bazında Analiz (Aylık)
 • Günlük Depo Bazında Satışlar
 • Günlük Depo Bazından Satışlar - OFFLINE
 • Stoklar Marka Depo Bazında Ürün Listesi Son Satış
 • Günlük Depo Bazından Satışlar özet - OFFLINE
 • Mağaza Satış, Banka Ve Kredi Kartı Bazında

Promasyon Analizleri

 • Tahsilat Bazlı Promasyonlar

Stok Analizleri

 • Depo Bazında Satış Hareketi Görmeyen Stoklar
 • Depo Bazında Hareket Görmeyen Stoklar
 • Frencheise Stokları
 • Frencheise Stokları Özet Tablodan

Perakende Müşteri Analizleri

 • En Çok Satış Yapılan Perakende Müşteri
 • Perakende Müşteri Etiketleri
 • Perakende Müşteri Etiketleri

Uluslararası Nakliye

Genel Taşımacılık Raporları

 • Açık Dosyalar
 • İptal Edilen Dosyalar
 • Kapanan Dosyalar
 • Dosya Yük Bilgileri
 • Müşteri Karlılık Durumu

Kara Taşımacılığı Raporları

 • Kara İhracat Dosya Durumu
 • Kara İthalat Dosya Durumu
 • Kara İhracat Detaylı Dosya Durumu
 • Kara İthalat Detaylı Dosya Durumu
 • Kara İhracat Dosya Karlılık Durumu
 • Kara İthalat Dosya Karlılık Durumu

Hava Taşımacılığı Raporları

 • Hava İhracat Dosya Durumu
 • Hava İthalat Dosya Durumu
 • Hava İhracat Detaylı Dosya Durumu
 • Hava İthalat Detaylı Dosya Durumu
 • Hava İhracat Dosya Karlılık Durumu
 • Hava İthalat Dosya Karlılık Durumu

Deniz Taşımacılığı Raporları

 • Deniz İhracat Dosya Durumu
 • Deniz İthalat Dosya Durumu
 • Deniz İhracat Detaylı Dosya Durumu
 • Deniz İthalat Detaylı Dosya Durumu
 • Deniz İhracat Dosya Karlılık Durumu
 • Deniz İthalat Dosya Karlılık Durumu

Pozisyon Raporları

 • Pozisyon Durum Raporu
 • Pozisyon Karlılık Durumu
 • Pozisyon Gelir-Gider Durumu

İnsan Kaynakları ve Bordro

Bordro Raporları

 • Bordro Dökümleri
 • Bordrolar
 • Bordro İcmalleri
 • Ücret Pusulaları
 • Muhtasar ve SSK Beyan Listesi
 • Banka Disketi
 • Kazanç Listesi
 • Kesinti Listesi
 • Fazla Mesai Listesi
 • Personel Maliyet Listesi(TL)
 • Personel Maliyet Listesi(USD)
 • Puantaj Listesi
 • Özel Gider İndirimi Raporu(Genel)
 • Özel Gider İndirimi Raporu(Dağıtım)
 • Özel Gider İndirimi Raporu
 • SSK Bildirgeleri
 • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi
 • Aylık SGDP Primleri Bildirgesi
 • 4 Aylık SSK Bildirgesi
 • İşe Giriş Bildirgesi
 • İşçi Giriş Bildirimi (Ek-1)
 • İşten Ayrılma Bildirgesi
 • İşçi Çıkış Bildirimi (Ek-2)
 • Personel Durum Çizelgesi
 • Eksik Çalışma Bilgi Formu
 • İşe Giriş Dizi Pusulası
 • E-Bildirge
 • Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesi
 • Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesi (EK)
 • Personel Maaş Tahakkuk Bilgileri
 • Puantaj Kontrol Raporu
 • Personel Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 • Personel Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Aylık
 • Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı Raporu

İnsan Kaynakları Raporları

 • Dönemsel İzin Listesi
 • Personel Bilgi Formu
 • Personel Ücret Artış Raporu
 • Kıdem Tazminatı Yükü Raporu
 • Personel Kıdem Durum Raporu
 • Eğitim Listesi

Personel Raporları

 • Çalışan Personel Listesi
 • İşten Ayrılmış Personel Listesi
 • Personel Kalan İzin Bilgisi
 • Personel Aile Yakını Listesi
 • Personel Tanıdık-Öneren Listesi
 • Tarih Bazlı Ünvan Departman Görev Bilgileri
 • Personel İzin Bilgileri
 • Personel Eksik Belge Raporu
 • Personel Ücret ve Banka Bilgileri

Mektuplar

 • Başvuru Red Mektubu
 • Pozisyon Dolduruldu Mektubu
 • Yeni Yıl Tebriği

Personel Listeleri

 • Personel Doğum Günü Listesi
 • Departman Gruplu Personel Listesi
 • Personel Adres Listesi
 • Personel Listesi

Sayfa başı

Minerva Yazılım A.Ş.
Tel : +90 212 275 60 32     Fax : +90 212 275 11 78     E-Mail : infominerva.com.tr
Büyükdere Cad. İmar İş Merkezi No:48 Kat :4-5 Mecidiyeköy - İstanbul / Türkiye